Příčiny problémů s erekcí

Jednou z příčin slabé erekce je současná hektická doba, pracovní stres a snaha vyhovět sílícím tlakům na pracovní výkon. Mezi nejčastější příčiny nedostatečné erekce patří:

 

Deprese, stres a úzkost

Stres a úzkost potkají čas od času každého z nás. V malém množství může být stres dokonce prospěšný, například jako motivace k dosažení vytyčeného cíle. V delším časovém období mohou ale stres a úzkostné stavy našemu zdraví škodit, a zvyšovat pravděpodobnost výskytu problémů s erekcí u mužů.

 

 

Nedostatek pohybu

Dodržováním zdravé životosprávy, pravidelným cvičením a zdravým jídlem si zvyšujeme šance na dlouhý, zdravý a sexuálně aktivní život.  Pravidelným pohybem a zdravou výživou lze předejít obezitě, jedné z příčin vzniku problémů s erekcí. Pro udržení zdraví a minimalizaci rizika vzniku chronických onemocnění se doporučuje, aby dospělý zdravý muž cvičil 30 minut alespoň 5x týdně.

 

Nadváha a nezdravý jídelníček

Nadváha vystavuje člověka riziku různých zdravotních obtíží jako například srdeční onemocnění a diabetes. Tyto choroby u člověka zpětně zvyšují pravděpodobnost objevení se problémů v intimním životě. Výzkumy prokazují, že snížení nadměrné hmotnosti může pomoct zlepšit funkci erekce. Prvním krokem by měl být výběr vhodného cvičebního plánu a změna jídelníčku.

 

Cukrovka (diabetes)

Diabetes může poškodit nervy, topořivou tkáň a malé cévy v penisu. Poškození nervové tkáně může znamenat snížení citlivosti penisu a pokles intenzity nervových vzruchů přicházejících z mozku (stav označovaný jako neuropatie). Proto je nástup erekce a její udržení obtížnější. Poškození topořivé tkáně zamezuje uvnitř uloženým svalovým vláknům náležité uvolnění, a tím omezuje přítok krve do penisu v průběhu erekce. Poškození cév je také příčinou, která zamezuje přítoku krve do topořivé tkáně.

 

Rakovina prostaty a tlustého střeva

Dva druhy rakoviny nejčastěji spojované s problémy s erekcí jsou rakovina prostaty a rakovina dolní části tlustého střeva (konečníku). Stres a úzkost spojené s diagnózou rakoviny mohou někdy zapříčinit, že je těžké udržet sexuální vztah.

Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů a její frekvence výskytu stoupá. Důvody jsou v zásadě dva: muži dnes žijí déle a rakovina prostaty je častější u starších mužů; detekce a diagnostika se rovněž zlepšily. Prostata produkuje tekutinu, která je součástí spermatu a je uložena pod močovým měchýřem. Středem prostaty probíhá močová trubice vedoucí z měchýře. Potíže s prostatou proto mohou způsobovat příznaky jako jsou zvýšená frekvence močení a intenzivnejší nutkání. Tyto příznaky jsou obvykle v důsledku zvětšení prostaty, které není nádorového původu.

Rakovina tlustého střeva je v populaci častá. V případě, že je diagnostikována brzy, výsledek léčby může být velmi dobrý. Chirurgické odstranění tumoru v dolní části tlustého střeva však může poškodit nervy odpovědné za erekci.

 

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je společný název pro skupinu rizikových faktorů, které zvyšují šanci na onemocnění srdce a další zdravotní problémy jakými jsou diabetes a infarkt. K těmto rizikovým faktorům patří:

Velký obvod v pase
Vysoká hladina "špatných" tuků v krvi, nízká hladina "dobrých" tuků
Vysoký krevní tlak
Vysoká hladina cukru v krvi nalačno, která může signalizovat diabetes

Studie ukázala, že 43 % mužů s problematickou erekcí mělo metabolický syndrom. Změny ke zdravé životosprávě jsou v první linii léčby metabolického syndromu. Změna životosprávy zahrnuje snížení tělesné hmotnosti, pravidelné cvičení, následované dietou zaměřenou na zdravé srdce a konec s kouřením.

 

Kardiovaskulární onemocnění (srdce a cévy)

Kardiovaskulární onemocnění jsou choroby srdeční (kardiální) nebo cévní (vaskulární). Nicméně, pokud lékaři zmiňují kardiovaskulární onemocnění (KVO), většinou tím myslí onemocnění tepen způsobené ukládáním tuků ve stěnách těchto cév. Tyto tukové pláty či "kornatění" tepen jsou někdy označovány jako "ateroskleróza". Ateroskleróza může vést ke zúžení tepen, které pak zamezí dostatečnému přísunu krve do tělních tkání a orgánů.

Protože v penisu se nacházejí jedny z nejmenších tepen v těle, může se stát jedním z prvních orgánů postižených KVO či aterosklerózou. Tyto drobné cévy se ucpávají a výsledkem je snížení přítoku krve do penisu, přičemž dosažení a udržení erekce se stává obtížným. Za určitých podmínek, kterými jsou onemocnění jako diabetes, vysoký krevní tlak či vysoká hladina cholesterolu, se pravděpodobnost vývoje KVO zvyšuje. Další rizikové faktory představuje rodinný výskyt KVO a vysoký věk. Faktory v životosprávě jako kouření, nezdravá výživa, nadměrný příjem alkoholu a nedostatek pohybu můžou rovněž zvyšovat riziko vývoje KVO.

 

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Hypertenze nebo-li vysoký krevní tlak je jedním z několika rizikových faktorů, které mohou vést k ateroskleróze (tukovým plátům ve stěnách tepen) a kornatění tepen. Když dojde k zúžení a zkornatění drobných cév v penisu, jejich uvolnění a naplnění krví v průběhu erekce se stane obtížnějším. Výsledkem je objevení se problémů s erekcí.

Hypertenze je častější u mužů s cukrovkou, při výskytu hypertenze v rodině a u lidí s nadváhou. Hypertenze může být léčena léky snižujícími krevní tlak a/nebo úpravou životosprávy (např. snížením hmotnosti, omezením příjmu soli ve stravě). Některé léky užívané k léčbě hypertenze však mohou způsobovat potíže s erekcí.

 

Nervová onemocnění

Nervový systém se šíří celým tělem a skládá se ze dvou hlavních podsystémů:

"Somatický" systém je tvořen sítí nervů, které vedou k našim svalům a které rovněž přijímají informace o vjemech jako dotek, sluch, zrak nebo čich. Toto je část nervového systému, kterou máme z velké části pod kontrolou, např. můžeme rozkázat svalům hýbat se.
Druhým podsystémem je "autonomní" nervový systém. Toto jsou nervy, které se podílejí na regulaci tělesné teploty, pulsu, krevního tlaku, trávení atd. Většinou tak činí automaticky, bez potřeby vědomých rozhodnutí. Mechanismus erekce zahrnuje obě části nervového systému. Například somatický systém se podílí na dotecích a vjemech v průběhu pohlavního styku, zatímco autonomní systém kontroluje reflexy, které otevírají krevní cévy uvnitř penisu. Proto jakákoliv nemoc nebo poranění které ovlivňují nervový systém, mohou vést k problémům s erekcí.

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění u kterého problémy vznikají kvůli "izolaci", která odděluje jednotlivá nervová vlákna uvnitř mozku a míchy. Rychlost, se kterou se RS vyvíjí a rozsah jejích důsledků mohou u nemocných značně kolísat. Někteří lidé mohou být značně invalidizováni již po pár letech, zatímco jiní lidé s RS mají minimální projevy, které neprogredují nebo progredují minimálně po celá desetiletí. Obecně je nemožné předem předpovědět, jak se u kterého člověka bude RS vyvíjet v dlouhém časovém horiozontu.

RS může postihovat kteroukoliv část nervového systému. Jeden z možných důsledků pro muže jsou problémy s erekcí. Jak muži, tak ženy s RS mohou trpět obtížným dosažením orgasmu. Říct přesně, kolik mužů s RS má také problémy s erekcí je obtížné, protože v této oblasti bylo zatím provedeno jen několik vědeckých studií.

Poranění míchy, podobně jako RS, může být neuvěřitelně variabilní ve svých důsledcích. S potížemi s erekcí se častěji potýkají muži, kteří utrpěli poranění dolní části páteře. Až 75 % mužů s poraněním míchy není schopno dosáhnout erekce dostatečné pro penetraci.

Parkinsonova nemoc, mozková mrtvice, epilepsie a Alzheimerova choroba jsou příklady dalších neurologických onemocnění, které můžou vést k problémům s erekcí.